המשרד נמצא באגף הביטחון בעיריית בני ברק ברח' הירדן 31 בני ברק, 03-6094698

  • יו"ר האיגוד: חיים נוגלבלט 053-7703227  chaim-nag@bbm.org.il

  • מזכיר האיגוד וקשר עם מפרסמים: מאיר שאולי 052-3479040  kb6500@gmail.com

  • שירותים דיגיטליים/ניוזלטר: יוספה כהן 054-2300601 kabatimorg@gmail.com