איגוד קציני הביטחון ומנהלי החירום בשלטון המקומי

Association of Security Officers, Israel

رابطة ضباط الأمن ، إسرائيل

המשרד נמצא באגף הביטחון בעיריית בני ברק ברח' הירדן 31 בני ברק, 03-6094698

יו"ר האיגוד: חיים נוגלבלט
 053-7703227 
chaim-nag@bbm.org.il
kb6500@gmail.com

שירותים דיגיטליים/ניוזלטר: 
יוספה כהן
054-2300601
kabatimorg@gmail.com

דילוג לתוכן