מכתב גלוי לנבחרי הציבור במדינת ישראל- דרוש חוזה חדש בין השלטון לאזרח/ דרור שלו

בעקבות קריסת הבניין בחולון דרור שלו מזמין את השלטון לנסח חוזה חדש, כן, גלוי ופתוח שיגדיר מחדש את מחויבות השלטון לאזרח ולהיפך.

המכתב