תכלול המשימות, קיום הערכות מצב, תיאום מול פיקוד העורף, הגברת האכיפה ברחובות, הסברה מסיבית, סיוע לנזקקים בכל נושא ומנסים לתכנן את החזרה לשגרה, בקצב הנכון.

תודה למשה פישמן, קב"ט העירייה