איגוד קציני הביטחון ומנהלי החירום בשלטון המקומי

Association of Security Officers, Israel

رابطة ضباط الأمن ، إسرائيل

עיריית ערד – בקרת מוס"ח
השבוע נערכה בקרת מוס"ח במחוז דרום ברשות ערד בהשתתפות בקר אבטחה ורישוי תחנת ערד ניסים בטיט, שלומי פרינטי בקר אבטחה ורישוי מחוז דרום, מפקח חברת אבטחה וקב"ט הרשות יורם כהן.
הבקרה נערכה בכלל בתי הספר ניכר כי בקר התחנה וקב"ט הרשות מעורים בכל הקורה בתחום המוס"ח.

דילוג לתוכן