עיריית נתניה – כנס מאבטחים ב"קפסולות"
השבוע נערך בעיריית נתניה כנס מאבטחי מוס"ח, בהובלת חן רפאל, קב"ט מוס"ח.
הכנס נערך במשך יומיים, בקפסולות של עד 20 אנשים, בשטח פתוח ב- 4 סבבים – סה"כ 90 מאבטחים. בכנס שולבו הרצאות של משטרת ישראל ומשכ"ל והיה מוצלח מאוד.