בעיר טיבה ממשיכים להכשיר ולתרגל את היחידה בכול הכוח.
בקרוב, לראשונה יחידת כיבוי אש והצלה ראשונה בעיר.