עיריית נשר בבסיס פיקוד העורף ברמלה

מקיימים אימון רשותי כחלק מהערכות ומוכנות לתרחישי חירום.
התאמנו, למדנו, הפקנו לקחים נמשיך לשפר יכולות בתקווה שלא נזדקק להן.
תודה לפיקוד העורף, למנהלת הסימולטור, למפקדת הנפה והיקלר, לצוותי העירייה שהגיעו במוטיבציה ומוכנות גבוהה ומחלקת בטחון וחירום על ההובלה המקצועית.