עיריית ירושלים – מסדר אבטחה ניידת
מסדר מערך האבטחה הניידת של אגף חרום וביטחון עיריית ירושלים, לקראת פתיחת שנה״ל תשפ״א!