ביד רמה ובשיתוף פעולה עם כלל גופי החרום מ"י פקע"ר כב"ה מד"א ועוד רבים וטובים מתנדבים היה מאתגר, מיוחד וללא ספק בוצעו כלל המשימות.
באדיבות ועקנין עמרם מנהל אגף הביטחון ושע"ח עיריית טבריה.