איגוד קציני הביטחון ומנהלי החירום בשלטון המקומי

Association of Security Officers, Israel

رابطة ضباط الأمن ، إسرائيل

לאחר עבודה מאומצת, נחתם הסכם עם המשרד לביטחון פנים ועיריית חיפה, הסכם המהווה את הפעימה הראשונה של קווי החיץ, בתקצוב 12 מילון ש"ח.
פעימה זו, היא חלק מתכנית לאומית רב שנתית, המגובה בהחלטת ממשלה שעיקרה מניעה והתמודדות עם שריפות יער, חורש ושטחים פתוחים.
קדמה לכך עבודה הכנה רבה של צוות היגוי ייעודי, אשר כלל שותפים מקצועיים וביניהם: המשרד לבט"פ, רח"ל, כב"ה, מל"ל,מרכז השלטון המקומי והאזורי, קק"ל, רט"ג, משרד הפנים, האוצר ומשרד החקלאות.

מטרת התכנית הלאומית שגובשה, להקים אזורי חייץ באזורים בהם קיים סיכון גבוה לשריפות, וליישם אותה בהתאם לסדר עדיפות באמצעות פרמטרים שנקבעו ע"י הגורמים השותפים, ובהתאם לחוו"ד נציבות כב"ה הגורם המקצועי.

חיים ביבס, יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין מכבים רעות מברך על אבן הדרך הראשונה בפרויקט, לאחר שנים ארוכות בהן הוביל קו פעיל לתמיכה בתכנית הלאומית להקמת קווי חייץ.
לדבריו, חיוניות הפרויקט בהצלת חיים ושטחי חורש ויער, חייבה נחישות והתמדה למען השגת תקצוב ממשלתי לכך .
מרכז השלטון המקומי ימשיך לפעול למען הגדלת התקציב בשנים הקרובות על מנת לאפשר פריסה גדולה יותר .

חובב צברי, יו"ר ועדת ביטחון של השלטון המקומי וראש מועצת קריית עקרון ברך על אבן הדרך המשמעותית, שעיקרה ליצור אזורי חייץ באזורים מיוערים המועדים לפורענות מחמת שריפות. חווינו שריפות יער אשר גבו מחירים כבדים ברכוש ובנפש, ועבודת צוות ההיגוי בשיתוף משרדי הממשלה, תרמה רבות להכרה בצורך ולהקצאת משאבים מתאימה.
אני מקווה כי במקביל לפעימה זו, יאושרו פעימות נוספות לפי סדר העדיפות שנקבע ע"י צוות ההיגוי .

יוחאי וג'ימה, ראש מנהל ביטחון וחירום במרכז השלטון המקומי וחבר בוועדת ההיגוי הייעודית, מציין כי לאורך כל עבודת הצוות, עמד הצורך בנקיטת צעד מעשי ומקדם, לטובת מניעת שריפות יער וחורש.
הדיונים הביאו בחשבון בין היתר, את הסיכונים שבהתלקחות שריפות באזורים הסמוכים לאזורי אוכלוסייה וכתוצאה מכך, את הצורך במזעור פגיעה בנפש, ציוד ורכוש, שטחי טבע וחקלאות.

תודתנו לכל משרדי הממשלה והגופים השותפים שהכירו בצורך האסטרטגי, תמכו ופעלו להעברת התקציב.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
דילוג לתוכן