בתחילת חודש יולי 2020 הסתיים קורס רכזי בטחון בבני ברק. קורס שהתחיל במפגשי ערב ובצל הקורונה עבר בהמשך ללמידה בתנאים חדשים. מדריכי האוניברסיטה העבירו בלמידה מקוונת את ההדרכות האחרונות. מאתגר אך הסתיים בהצלחה. תודה והערכה רבה למובילי הקורס יונה יצחק, עופר קורין ורפאל תרועה מאגף הבטחון בעיריית בני ברק.