עיריית אריאל – בקרת מוס"ח
ביום חמישי האחרון נערכה בקרת מוס"ח ברשות אריאל. הבקרה נערכה ע"י ק' מוס"ח מגזר לא יהודי, בקר אבטחה ורישוי  מחוז ש"י כחלון יגאל, בקר אבטחה ורישוי תחנת אריאל טסקר, רפ"ק גיא גבראל ק׳ אבטחה מרחב שומרון.
הבקרה נערכה לניידות המדלגות של הישובים שומרון, אורנית, אלקנה, שומרון. 2 ניידות באריאל, עמנואל, קדומים, אלפי מנשה.
בסיום נערכה בקרה בבתי הספר בתחום הרשות אריאל.