בכדי ליעל את תהליכי ניהול המשבר הצפויים, נדרש ניהול מתואם של כל גורמי המרחב האזרחי, רשויות מקומיות ומשרדי ממשלה, בשפה ובמדדים משותפים, שיאפשרו ניהול פרטני ומשותף של הארגונים והקשרים שביניהם. הכלי המוביל והעיקרי לניהול המשותף של המרחב האזרחי באירועי חירום, הוא היעדים הלאומיים לחירום. 
 
 

לפתיחת המנחה – לחצו כאן