איגוד קציני הביטחון ומנהלי החירום בשלטון המקומי

Association of Security Officers, Israel

رابطة ضباط الأمن ، إسرائيل

מטרות הארגון

  • לפעול לקידום מקצועי וחברתי של קציני ומנהלי הביטחון ברשויות המקומיות.
  • לפעול לטיפוח וקידום הזכויות, הסמכויות ומעמד העוסקים בביטחון ושירותי חירום ברשויות המקומיות.
  • לפעול לקידום והגברת המודעות לנושאי ביטחון ושירותי חירום ברשויות המקומיות.
  • לפעול לקידום הרמה המקצועית של חברי העמותה למקצועותיהם: משק לשעת חירום, ביטחון קהילתי, ביטחון מוסדות חינוך וכיו"ב.
  • לייצג את חברי העמותה בפני גורמי חוץ בארץ ובחו"ל תוך שמירה על אתיקה מקצועית ויושר ציבורי.
  • לפעול לקידום שיתוף פעולה בין חברי העמותה, פיתוח קשרים חברתיים וקשרי גומלין מקצועיים בהתאם לתחומי העיסוק.
  • לפעול למען השגת רמת ביטחון ושירותי חירום אחידה ברשויות המקומיות באמצעות מרכז השלטון המקומי בישראל (ע"ר).
  • לפעול להשגת אישור מאת הגורמים המוסמכים כדין להענקת סמכות סטטוטורית לחברי העמותה עפ"י שיוכם המקצועי.
  • לפעול לגיבוש שתוף פעולה תורתי ומעשי עם כל גורמי הביטחון: צה"ל, משטרה, מד"א, כיבוי אש, איכות הסביבה, משרד החינוך, משרד הפנים, מל"ח, פס"ח, ומרכז השלטון המקומי בישראל (ע"ר) וכל גורם אחר העוסק בביטחון ו/או חירום.
  • ביצוע כל פעולה חוקית לצורך קידום ו/או השגת המטרות האמורות לעיל.
דילוג לתוכן