חלוקת מזון לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים בסיוע פקע"ר, מתנדבים ועובדי הרשות בכפר מנדא.
סיוע בחלוקת קצבאות לזקינים בכפר מנדא בסיוע משטרת ישראל.
תודה לעלי טהאה, קב"ט המועצה.