כחלק מהמאבק בפשיעה ובאלימות בחברה הערבית החל מיום ראשון 30.10.2022 תחל פעולתה המבצעית של היחידה לשיטור עירוני במועצה המקומית ג'לג'וליה שתמקד את פעילותה בעבירות איכות חיים וצמצום האלימות במרחב הציבור.
נכון להיום פועלת תוכנית שיטור עירוני ב 75 רשויות מתוכן 13 יחידות בחברה הערבית.

תודה לעיסאם מדאח, קב"ט ג'לג'וליה