איגוד קציני הביטחון ומנהלי החירום בשלטון המקומי

Association of Security Officers, Israel

رابطة ضباط الأمن ، إسرائيل

מועצה מקומית אורנית במבצע הסברה עם פיקוד העורף
כחלק משיתוף הפעולה עם  פיקוד העורף בתקופת הקורונה, על מנת לסייע ככל שניתן להורדת התחלואה
יקל״ר אורנית וחיילים מפיקוד העורף, חילקו השבוע ברחבי היישוב חומרי הסברה המותאמים ליישוב.

״אנחנו נעזור ונעשה את כל הדרוש על מנת לסייע לרשויות״ אומרת קנ״רית עורף סגן ים מנלה – קופפר.
ים מקשרת בין 10 רשויות באזור פיקוד מרכז לבין פיקוד העורף במגוון היבטים: הקמת נקודות בדיקה מיוחדות, הסברה, ליווי רשויות ועוד…

קבט הרשות: אנו מודים לפיקוד העורף על פעילות ההסברה הנרחבת ביישוב ונמשיך לפעול ולצמצם את התפשטות הנגיף באורנית.

דילוג לתוכן