מועצה אזורית מטה יהודה – אירוע חירום
מחלקת ביטחון וחירום של המועצה האזורית מטה יהודה הוקפצו לטפל באירוע יחד עם צוות צחי של הישוב – ביישוב נס הרים הייתה שריפת עמוד חשמל ראשי. כמובן שבוצעה הערכת מצב בחפ"ק של המועצה בכדי שהישוב יחבור כמה שיותר מהר לחשמל.