איגוד קציני הביטחון ומנהלי החירום בשלטון המקומי

Association of Security Officers, Israel

رابطة ضباط الأمن ، إسرائيل

איגוד הקב"טים והממונים על הביטחון ברשויות המקומיות בישראל הינו עמותה רשומה אשר הוקמה במטרה לאגד תחת קורת גג אחד את חבריה ברשויות המקומיות ולהוות נציגותם המוסמכת, מול הגופים הציבוריים – מרכז השלטון המקומי, משטרת ישראל, פיקוד העורף, משרד החינוך, רשות חירום לאומית, משרד הפנים ועוד.

באיגוד פועלים למעלה מ- 250 רשויות מוניציפאליות ובהן: עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות.

האיגוד קיים על מנת לייצג, לקדם ולחזק את מעמדם של כל העוסקים בביטחון ברשויות המקומיות, 

תוך שמירה וקידום המקצוענות. כמו כן קידום מעמדו, תנאי עבודתו ושמירת זכויותיו של הקב"ט. 

האיגוד שם לו למטרה הרחבת ההשכלה והידע המקצועי של החברים בארגון ימי עיון, כנסים והשתלמויות.

כמו כן במטרה להדק את הקשרים המקצועיים והחברתיים נערכים מפגשים חברתיים ומפעלים תרבותיים.

האיגוד פעיל במסגרת האיגודים המקצועיים במרכז השלטון המקומי. לרשות האיגוד עומד ייצוג משפטי יעוץ משפטי והסמכת עורך דין לייצוג האיגוד כלפי חוץ. הכנת ניירות עמדה וקבלת מעמד סטטוטורי.

האיגוד בתאום עם מרכז השלטון המקומי מעמיד לרשות החברים שורה רחבת היקף של קורסים, השתלמויות, וימי הדרכה בתחומים שונים ורחבי היקף.

האיגוד מספק לחבריו מידע כתוב מקצועי, ייעוץ משפטי זמין ורשת פעילות וקשרים ענפיים מקצועיים בינלאומיים עם איגודים מקצועיים ומקבילים בחו"ל.

במסגרת תפקידם ניצבים הקב"טים בפני איומים והתראות מידי יום, עליהם להיות קשובים להנחיות גורמי הביטחון ולדאוגים לביטחונם האישי של ילדי ישראל ושל תושבי היישובים 

הקב"טים משמשים אוזן קשבת לכל מנהל ולכל גננת, ומעניקים להם עוגן ביטחוני.

דילוג לתוכן