איגוד הקב"טים והממונים על הביטחון ברשויות המקומיות בישראל הינו עמותה רשומה אשר הוקמה במטרה לאגד תחת קורת גג אחד את חבריה ברשויות המקומיות ולהוות נציגותם המוסמכת, מול הגופים הציבוריים – מרכז השלטון המקומי, משטרת ישראל, פיקוד העורף, משרד החינוך, רשות חירום לאומית, משרד הפנים ועוד.

 

באיגוד פועלים למעלה מ- 250 רשויות מוניציפאליות ובהן: עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות.

האיגוד קיים על מנת לייצג, לקדם ולחזק את מעמדם של כל העוסקים בביטחון ברשויות המקומיות, 

תוך שמירה וקידום המקצוענות. כמו כן קידום מעמדו, תנאי עבודתו ושמירת זכויותיו של הקב"ט. 

האיגוד שם לו למטרה הרחבת ההשכלה והידע המקצועי של החברים בארגון ימי עיון, כנסים והשתלמויות.

כמו כן במטרה להדק את הקשרים המקצועיים והחברתיים נערכים מפגשים חברתיים ומפעלים תרבותיים.

האיגוד פעיל במסגרת האיגודים המקצועיים במרכז השלטון המקומי. לרשות האיגוד עומד ייצוג משפטי יעוץ משפטי והסמכת עורך דין לייצוג האיגוד כלפי חוץ. הכנת ניירות עמדה וקבלת מעמד סטטוטורי.

האיגוד בתאום עם מרכז השלטון המקומי מעמיד לרשות החברים שורה רחבת היקף של קורסים, השתלמויות, וימי הדרכה בתחומים שונים ורחבי היקף.

האיגוד מספק לחבריו מידע כתוב מקצועי, ייעוץ משפטי זמין ורשת פעילות וקשרים ענפיים מקצועיים בינלאומיים עם איגודים מקצועיים ומקבילים בחו"ל.

במסגרת תפקידם ניצבים הקב"טים בפני איומים והתראות מידי יום, עליהם להיות קשובים להנחיות גורמי הביטחון ולדאוגים לביטחונם האישי של ילדי ישראל ושל תושבי היישובים 

הקב"טים משמשים אוזן קשבת לכל מנהל ולכל גננת, ומעניקים להם עוגן ביטחוני.

מטרות הארגון

  • לפעול לקידום מקצועי וחברתי של קציני ומנהלי הביטחון ברשויות המקומיות.
  • לפעול לטיפוח וקידום הזכויות, הסמכויות ומעמד העוסקים בביטחון ושירותי חירום ברשויות המקומיות.
  • לפעול לקידום והגברת המודעות לנושאי ביטחון ושירותי חירום ברשויות המקומיות.
  • לפעול לקידום הרמה המקצועית של חברי העמותה למקצועותיהם: משק לשעת חירום, ביטחון קהילתי, ביטחון מוסדות חינוך וכיו"ב.
  • לייצג את חברי העמותה בפני גורמי חוץ בארץ ובחו"ל תוך שמירה על אתיקה מקצועית ויושר ציבורי.
  • לפעול לקידום שיתוף פעולה בין חברי העמותה, פיתוח קשרים חברתיים וקשרי גומלין מקצועיים בהתאם לתחומי העיסוק.
  • לפעול למען השגת רמת ביטחון ושירותי חירום אחידה ברשויות המקומיות באמצעות מרכז השלטון המקומי בישראל (ע"ר).
  • לפעול להשגת אישור מאת הגורמים המוסמכים כדין להענקת סמכות סטטוטורית לחברי העמותה עפ"י שיוכם המקצועי.
  • לפעול לגיבוש שתוף פעולה תורתי ומעשי עם כל גורמי הביטחון: צה"ל, משטרה, מד"א, כיבוי אש, איכות הסביבה, משרד החינוך, משרד הפנים, מל"ח, פס"ח, ומרכז השלטון המקומי בישראל (ע"ר) וכל גורם אחר העוסק בביטחון ו/או חירום.
  • ביצוע כל פעולה חוקית לצורך קידום ו/או השגת המטרות האמורות לעיל.